Ny hållplats för bokbussen!

Från och med den 17 augusti har bokbussen en ny hållplats i Uddebo! Den stannar vid Återvinningsstationen måndagar jämna veckor kl 19.05-19.25.

Bokbussen har också kvar sina tidigare hållpunkter tisdagar jämna veckor klockan 13.30 vid Skolhuset och klockan 13.55 på Ekgatan i höjd med Fritidsgården.