Världshuset

Världshuset är en mötesplats där olika världar möts och växer tillsammans. En tvärkonstnärlig plattform som förenar olika konstnärliga uttryck, självhushållning och personlig utveckling. Världshuset ligger i ett naturnära läge med plats för såväl kreativt som hälsofrämjande arbete.  I Världshuset lever och verkar kulturföreningen Imagino. Föreningen skapar plats för en levande kultur och ett meningsfullt skapande i en kollektiv miljö. 

Fredrik 079 347 41 97

I huset finns även Uddebos förskola Regnbågen som tar emot barn i åldrarna 1-5 år, samt fritids för barn 6-12 år.

Världshuset är Uddebos gamla skola, uppförd 1928.