Konst & Trummelurhuset

I Konst & Trummelurhuset lever och verkar kulturföreningen Djinadon. Föreningen vill skapa ett forum för en levande kultur och ett meningsfullt musicerande i en kollektiv miljö. Djinadon håller kurser i västafrikansk rytmik, arrangerar kulturevenemang och jobbar för att starta upp en lärlingsbaserad skola för människor som helt vill hänge sig åt djembémusiken under en längre tidsperiod. Utöver detta tar Djinadon emot volontärer från hela världen genom nätverken WWOOF http://www.wwoof.se/ och Workaway https://www.workaway.info/

I huset finns även Uddebos förskola Regnbågen som tar emot barn i åldrarna 1-5 år, samt fritids för barn 6-12 år.

Konst & Trummelurhuset är Uddebos gamla skola, uppförd 1928.