Future Utopia Community Key

Den ideella, konstnärsdrivna föreningen Future Utopia Community Key är en plattform som vill skapa rum för reflektion och dialoger mellan landsbygd, konst och forskning, till exempel genom att etablera residensprogram och arrangera workshops/seminarier/konferenser. De viktigaste områdena är hållbart samhällsbygge och utopiska samhällen i posthumanistiska perspektiv.

http://www.futureutopiacommunitykey.org/