Angelina Naturalis

Angelina Naturalis – Läkeörtspedagog, örtspecialist, trädgårdsmästare. Rådgivning & läkeörtsmedicin tillhandahålls på beställning. Guidade vildväxtvandringar & örtmedicinska kurser samt föreläsningar.

FB: Angelina Naturalis
www.angelinanaturalis.com
angelinanaturalis@gmail.com
Tfn: 0702500085