Informationsmöte om andelsjordbruk

Torsdag den 16 april hålls ett informationsmöte i Gula huset om andelsjordbruk, tillsammans med representanter från länsstyrelsen. 18.00. Välkomna!