IAL-läger i Uddebo

Just nu pågår ett internationellt byggläger i Gula huset! Nio volontärer från Spanien, Tjeckien, Bulgarien, Turkiet, Finland, Tyskland, Frankrike och Sverige jobbar tillsammans under två veckor, bland annat med att måla om Gula huset.

IAL är en fredsförening som arrangerar internationella volontärläger i Sverige och förmedlar volontärer till volontärläger utomlands. IAL är den svenska grenen av SCI organisation (Service Civil International). IAL:s grundtanke är att när människor lever och arbetar tillsammans med ett projekt bryts barriärer ned och förståelsen ökar.