Gula dagen 22 april

Framtids-utställning av barnen i Uddebo.
Sommarpremiär för hantverksbutiken.
Isak underhåller med dragspel.
Kafét är öppet, störbönan likaså.