Föreläsning med Per Helldorff

blogg_4951

Lördag den 29 oktober kl 19.00 föreläser/showar konsthantverkaren Per Helldorff i Gula huset på temat ”från knäpphärvel till knäppgök”.

VGR-loggakultursystemloggan