Bygghelg i Gula Huset den 24-25 september

Vi fortsätter bygga toalett och kök samt gipsar i trapphuset. Lördag och söndag kl 10-16. Alla välkomna! På söndagen den 25:e blir det även en visionsträff dit både nya och gamla Uddebobor bjuds in för att spåna om framtiden och komma med idéer om hur det Gula Huset kan användas och lysa upp i vintermörkret.