Uddebo småhusprojekt

Uddebo småhusprojekt. Första träffen 8 februari i Uddebo

En blandning av det kollektiva och det individuella. Ett sätt att så billigt som möjligt bygga ett personligt hus med hållbara material och genomtänkta energi- och utrymmeslösningar.

Personligt och unikt utformade småhus som innehåller det allra nödvändigaste och som också ifrågasätter hur mycket utrymme man faktiskt behöver. Varje stuga kan, om man vill, få tillgång till elnätet men ett mål skulle kunna vara att bli självförsörjande på el genom solceller och/eller andra lösningar. Stugorna är inte anslutna till VA-systemet men skulle kunna ha enklare latrinsystem och vattenförsörjning.

En gemensam byggnad står som bas där man har tillgång till dusch, toalett, kök och gemensam lokal. Detta skapar både en del av ett hem och en mötesplats. En trolig och trevlig möjlighet skulle även vara att man utvecklar gemensamma odlingsplatser, trädgårdsområden, transportlösningar m.m. Platsen är en gammal överväxt fotbollsplan, möjligen 6-10 småhus som kan vara hemmabyggen, vagnar eller friggebodar ca 15-35 kvm. En bostadsrättsförening bestående av de boende ansvarar för platsen och husen, och allt sköts genom gemensamma överenskommelser. För att skapa ett så billigt alternativ som möjligt byggs husen upp tillsammans och man delar på utgifterna för det gemensamma huset.

Uddebo är en liten by (300 inv.) 10 mil sydost om Göteborg. De senaste 5 åren har konsumtionströtta människor samlats där för att gemensamt jobba med byutveckling, för att skapa ett samhälle vi tror är hållbart. Vi vill visa på ett alternativ som fungerar. De senaste åren har det skapats initiativ såsom bybastu, bilpool, samodling, festival, marknader och konstprojekt. Två viktiga föreningar i Uddebo är Gula Huset och Konst- och Trummelurhuset. Gula huset jobbar med hållbarhet, byggnadsvård och offentliga kulturarrangemang. I Konst- och Trummelurhuset jobbar man främst med musik. Man håller kurser i djembe och där försegår även andra aktiviteter som yoga och dans.

På den första träffen den 8 februari kommer arkitekten Katrin Lysvret hålla en workshop där vi b.la. ställer frågorna:
Vilken målgrupp riktar det sig till?
Vilka behov och önskemål finns?
Vad ska finnas gemensamt, vad ska finnas i det privata huset?
Vilka kvalitéer är viktiga, vilken känsla vill vi införliva?
Vilka möjligheter finns för kommunikation? Ska vi skapa något ytterligare, ex bilpool, samodlig, verkstad?
Hur ska området klara sin energiförsörjning? Vad finns det för nya rön och beprövade tekniker inom sol, vind, biogas m.m.