Internationell byggvecka i Uddebo

16

Den 12-20 juli anordnar Gula huset ett internationellt byggläger genom organisationen IAL, Internationella arbetslag. Tolv volontärer från olika länder, de flesta från Europa, kommer till Uddebo för att umgås och hjälpa oss att bygga!

IAL är en fredsförening som arrangerar internationella volontärläger i Sverige och förmedlar volontärer till volontärläger utomlands. IAL är den svenska grenen av SCI, Service Civil International. IAL:s grundtanke är att när människor lever och arbetar tillsammans med ett projekt bryts barriärer ned och förståelsen ökar. På detta praktiska och jordnära sätt vill IAL verka för fred och internationell solidaritet. Ett volontärläger är i sig en övning i demokrati och samarbete som ofta leder till nära vänskap. Samtidigt gör volontären en viktig insats för ett ideellt projekt som inte skulle kunna genomföras utan frivilligt arbete.