Föreställningsworkshop 17-18 december kl 10-17

14361268_10157474875535440_1838626153881605594_o

STOR FUL BARNDOM
En föreställningsworkshop för vuxna baserad på boken Björnen som inte var en björn av Frank Tashlin.

Jag har en idé om att producera ett antal små föreställningsprojekt i Gula Huset. Dessa ska arbetas fram relativt snabbt och arbetet redovisas kontinuerligt som work in progress med efterföljande utvärdering/samtal tillsammans med ett antal deltagare.

Det första blir ett försök, en workshop, en analog virtual reality föreställning för äldre barn och vuxna.
Ett ljudverk och bildspel om identitet och skogen. Och björnar.

Jag kommer guida de medverkande i olika tekniker och försök, det kan röra sig om att göra ett hörspel, skriva, skriva om och läsa text (allt utifrån boken), leka med div. objekt/kostym m.m. Resultatet av de olika försöken sätter jag samman till en föreställning som jag (eller vi) sedan redovisar i Gula Huset, Uddebo.

Vi utgår från boken och ifrån samtal omkring den. Jag skickar en kopia av den till de som anmäler intresse. Du behöver inte ha någon som helst erfarenhet av teater eller könst.

Jag vänder mig till vuxna.
Max 10 deltagare.
Pris: 100 kr.
Jag kommer att försöka hålla workshopen på svenska men om det dyker upp flera deltagare med ett annat modersmål så gör vi det bästa av det.

Kursen finansieras av Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden i samarbete med Uddebo Kultursystem och Gula Huset i Uddebo

Välkomna/
Stina Kajaso
www.stinakajaso.com