Årsmöte i Gula huset

Den 1 mars är det årsmöte i föreningen Gula huset, i huset Gula huset kl 16.00!
Vi väljer ny styrelse och beslutar hur vi ska jobba under året. Väl mött!