Om Uddebo

Uddebo är en liten by i Tranemo Kommun, i sydvästra Sverige med cirka 400 invånare, ungefär 100 kilometer från Göteborg. 
Idag är Uddebo ett litet men växande samhälle där hållbarhet, kultur och tid är några av de gemensamma intressena hos invånarna. Lokalbefolkningen och deras vänner skapar gemensamma utrymmen för kulturella evenemang, samhällsliv och experimentella projekt. Kurser, föreläsningar och workshops hålls inom allt från musik, politik och snickeri. Fika fikas, möten hålls, bilar delas, mat odlas, små hus byggs, kanoter paddlas och konst skapas.  
Historia: Byn byggdes upp av människor som jobbade i byns textilindustri eller  på någon av de fem gårdarna i början på 1900-talet, men med färre arbetstillfällen och stängning av fabrikerna lades en stor del av servicen och föreningslivet ner under 80 och 90-talet. Byn blev mindre attraktiv, började få dåligt rykte och huspriserna sjönk. De tomma husen blev så småningom en förutsättning för en tillströmning av människor som ville komma ut på landsbygden till ett nytt sammanhang, en bit bort i från stan, närmare naturen med möjlighet till en ny gemenskap.